|
|
 


   
  Financiële administratie
  Loonadministratie
 
 
  Opstellen jaarrekening
  Fiscale dienstverlening (aangiftes)
  Fiscale advisering
  Overige advisering
   

 

 

 FinanciŽle Administratie

Het verwerken van de boekhouding, het verzorgen van aangiftes omzetbelasting, het bijhouden van de balans en winst- en verliesrekening.

Het belangrijkste doel van dit proces is om gegevens om te zetten in betrouwbare informatie voor diverse intern en extern betrokkenen zoals management, belastingdienst en financiers.

Het financieel administratieve proces kan worden onderverdeeld in drie stappen :

  1. De vastleggingfase waarin inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften, omzetstaten, kasboeken en andere stukken worden geboekt;
  2. De controlefase waarin wordt vastgesteld dat stukken correct en consequent zijn verwerkt. In deze fase worden ook de boekingen gemaakt om tot een juiste balanspositie en resultaatsvaststelling te komen, en 
  3. De rapportagefase waarin aan belanghebbenden binnen en buiten de organisatie verslag wordt gedaan. 

Voordelen van uitbesteding

  • U kunt zich volledig concentreren op uw commerciële bedrijfsactiviteiten.
  • Uw medewerkers hoeven de financiële administratie niet ‘erbij’ te doen.
  • Uw afname van administratiecapaciteit groeit met gelijke tred als uw onderneming.
  • Continuïteit in uw administratieve proces: u bent gevrijwaard van consequenties van personeelsverloop. 
  • U beschikt over hoge kwaliteit van (management) informatie en expertise ongeacht de omvang van uw financiële administratie.

Mogelijkheden van uitbesteding

Wij kunnen onze werkzaamheden zowel bij u op kantoor als binnen onze eigen onderneming uitvoeren. In het eerste geval zullen wij gebruik maken van uw financiële systemen en structuur.

Bij langlopende overeenkomsten is het mogelijk om een vaste (jaar-)prijs overeen te komen. Zo weet u van te voren waar u aan toe bent.

Aanvullend op deze dienstverlening kunt u kiezen voor het opstellen van de jaarrekening, tussentijdse rapporten of maatwerk managementrapportage. Ook fiscale aangiftes kunnen wij voor u verzorgen.

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.