|
|
 


   
  Financiële administratie
  Loonadministratie
 
 
  Opstellen jaarrekening
  Fiscale dienstverlening (aangiftes)
  Fiscale advisering
  Overige advisering
   

 

 

 Loonadministratie

Verzorgen van maandelijkse loonberekeningen, aangiftes, loonbelasting, loonstroken, jaaropgaven, etc. voor uw werknemers.

De loonadministratie vormt voor de meeste ondernemingen een zeer klein onderdeel van het totale administratieve proces. Toch is het een belangrijke zaak, want het gaat om het belonen van de inzet en toewijding van uw personeel.

Maar hoewel het een klein onderdeel van het totale administratieve proces is, kost het tegelijkertijd veel tijd om op de hoogte te blijven van de doorlopende ontwikkelingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en collectieve arbeidsovereenkomsten. 

De loonadministratie kost u dus veel tijd. Daarbij zijn er ook hoge kosten verbonden aan het onderhoud van de, voor de loonberekeningen benodigde, software. De meeste kleine tot middelgrote ondernemingen besteden de loonadministratie dan ook uit.

Inhoud dienstverlening

  • Maandelijkse verwerking van loonmutaties.
  • Maandelijkse productie en toezending van salarisstroken, loonstaten, journaalposten, betalingsoverzichten en telebankbestand.
  • Verzorging van de periodieke loonaangifte.
  • Informeren over (eventuele) wijzigingen in collectieve arbeidsovereenkomsten en de consequenties hiervan op de loonberekening.
  • Ondersteuning bij vragen op loontechnisch gebied.

Het verzorgen van uw loonadministratie kunnen wij u alleen aanbieden in combinatie met uw financiële administratie.

Wilt u meer informatie ontvangen wat Stenoro voor u kan betekenen met betrekking tot de loonadministratie van uw bedrijf? U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.