|
|
 


   
  Financiële administratie
  Loonadministratie
 
 
  Opstellen jaarrekening
  Fiscale dienstverlening (aangiftes)
  Fiscale advisering
  Overige advisering
   

 

 

 Opstellen jaarrekening

Jaarlijkse controle en afsluiting van de financiële administratie en het opstellen van een jaarrekening en (eventueel) publicatiejaarstukken volgens wettelijke regelgeving.

Wij verzorgen voor u de jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW.

Naast de jaarrekening verzorgen wij ook de publicatiestukken ten behoeve van de deponeringsplicht van rechtspersonen zoals een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, etc .

Ook kunnen wij tussentijdse rapporten op basis van de jaarrekening produceren als u daar behoefte aan heeft.

Voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting vormt de jaarrekening het uitgangspunt. Aan de jaarrekening gaat een controle en afsluiting van uw financiële en eventuele loonadministratie vooraf.

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.