Doelgericht ondernemen Plus

Home » Doelgericht ondernemen Plus

Het Doelgericht Ondernemen Plus abonnement is bedoeld voor ondernemers die behoefte hebben uitgebreide managementinformatie gedurende het jaar.

Niet alleen rapportage over de achterliggende maand(en), maar ook toekomstgericht informatie zoals waar resultaat, vermogen en liquiditeit uit zullen komen bij verschillende scenario’s.

Ook kunnen voor de onderneming specifieke succesfactoren in geïdentificeerd en meetbaar gemaakt worden, zodat hierop regelmatig kan worden bijgestuurd. Meestal wordt ook met een ondernemingsplan, budget en forecast gewerkt.

Bij deze dienst krijgt u een vaste business controller waarmee u regelmatig contact zult hebben en die uw onderneming goed kent.

Deze dienst wordt op uw behoefte aangepast. Op basis daarvan spreken we een vaste prijs af. Neem gerust vrijblijvend contact op om een goed beeld te krijgen van de voordelen en kosten van deze dienst voor uw onderneming.

Fiscaal Service Abonnement Basis

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. U wilt voldoen aan wettelijke vereisten en geadviseerd wanneer dat nodig is.

Fiscaal Service Abonnement Plus

Voor DGA’s en kleine ondernemingen met minder dan drie werknemers. Er spelen steeds meer zaken rondom uw onderneming, maar wil nog steeds alleen advies wanneer dat nodig is.

Doelgericht Ondernemen Basis

Voor ondernemingen met meer werknemers en de behoefte aan informatie over prestaties op regelmatige momenten gedurende het jaar.

Doelgericht Ondernemen Plus

Voor ondernemingen met specifieke doelstellingen en plannen die sturen op cijfers en prognoses. U wilt regelmatig contact met een financieel expert die uw onderneming door en door kent.