Fiscale aangiftes en advies

Home » Fiscale aangiftes en advies

Wij verzorgen alle soorten belastingaangiftes.

Behalve gegevens die uit onze dienstverlening voortkomen (financiële administratie, salarisadministratie, jaarrekening) ontvang u van ons jaarlijks een checklist om te controleren of er zaken zijn die wij nog niet eerder ontvingen. Ook levert de Belastingdienst (na uw toestemming) ons gegevens aan die zij hebben vastgelegd.

Na uw toestemming dienen wij belastingaangiftes elektronisch in en ontvangt een verslag of uitgebreid rapport.

Wij ontvangen kopieën van de aanslagen die de belastingdienst uw oplegt en controleren dat onze aangiftes zijn gevolgd. Als dat nodig is ondernemen wij actie.

Op verschillende manieren informeren wij u van mogelijke relevante veranderingen of ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Dat gebeurt niet alleen tijdens besprekingen of het opstallen van de aangiftes. Onze fiscale software controleert continu of ontwikkelingen op basis van uw situatie en vastgelegde gegevens voor u relevant zijn. Verder informeren wij u ook algemeen via nieuwsbrieven of wanneer u daar zelf om vraagt.

Wij maken voor deze dienstverlening onder andere gebruik van Kluwer Avancer.