|
|
 


   
  Financiële administratie
  Loonadministratie
 
 
Financieel Management
  Opstellen jaarrekening
  Fiscale dienstverlening (aangiftes)
  Fiscale advisering
  Overige advisering
   


Financieel Management

Het periodiek controleren van de financiële administratie en het opstellen van maatwerk managementrapportages met aandacht voor budgetvergelijking (Planning Control Cyclus), kasstroomanalyse, wat-als scenario's en advisering.

U bent ondernemer, maar hoeveel tijd onderneemt u eigenlijk? Besteedt u niet meer tijd dan u lief is aan operationele zaken? Heeft u het gevoel dat uw doelstellingen hierdoor niet snel genoeg worden gerealiseerd?

Wij kunnen u helpen door gegevens binnen uw organisatie te verzamelen en delen om te zetten in informatie waarmee u kunt sturen.

Welke doelstellingen heeft u zichzelf gesteld, welke strategie hanteert u hierbij? Ligt u nog op koers of moet u bijsturen? Vooral omstandigheden als een zwakke economie, toenemende concurrentie en continu veranderende omgevingsfactoren vereisen dat u regelmatig nagaat of u met uw organisatie nog op koers ligt.

Vanuit onze bedrijfseconomische achtergrond kunnen wij u voorzien van managementrapportages en adviezen waarop u bewust en doelgericht uw beslissingen kunt baseren en uw ondernemingsbeleid kunt bijsturen. Wij zetten hiervoor een proces op dat doorlopend gegevens over verschillende aspecten van uw bedrijf verzamelt. Deze gegevens zetten wij voor u periodiek om in informatie die u kunt gebruiken om beslissingen te kunnen nemen en uw beleid kunt bijsturen.

U wordt dus regelmatig en tijdig geïnformeerd over het economisch functioneren van uw bedrijf, achterblijvende ontwikkelingen en de verwachte kasstromen en liquiditeitspositie.

Mogelijkheden

Deze dienstverlening bieden wij aan in een drietal varianten:

Interim controller Wij kunnen u tijdelijk ondersteunen met uiteenlopende oplossingen:
  • Vervanging van uw eigen controller bij ziekte of personeelsverloop
  • Het organiseren an processen om interne rapportages op maat te maken.
  • Het wegwerken van achterstanden
  • Reorganisatie van crisismanagement
  • Ondernemingsplan of financieringsaanvraag
  • Bedrijfswaardering

Controller abonnement

Wij zijn uw (parttime) controller. U verwerkt de financiële administratie zelf. Periodiek verzorgen wij de afsluiting, maken een rapportage en bespreken die met u. Ook ontwikkelen en managen wij financiële processen en ondersteunen wij uw financiële medewerkers. Wij doen dit meestal op de locatie van de cliënt.

Business coach

Dit is een controller abonnement "light".Uw organisatie maakt zelf de rapportages en wij analyseren en bespreken deze met u. Wij spelen geen actieve operationele rol in uw organisatie. Wij vormen een onafhankelijk klankboard met veel kennis van oplossingen voor ondernemingsvraagstukken.

Aan iedere variant gaat een voorbereidende fase vooraf waarin informatiebehoeften worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt het informatieproces geanalyseerd en het managementinformatiesysteem (her-) ontworpen.

Voordelen

Met een controller van Stenoro beschikt u over een parttime controle- en rapportage specialist die met uw (of onze) administratief medewerkers een juist uitgebalanceerd team vormt. Een team dat nodig is voor een betrouwbaar managementinformatiesysteem.

  • Onze controller is een extra persoon die uw organisatie en administratie door en door kent. In het geval van personeelsverloop binnen uw organisatie blijft deze kennis behouden voor het bedrijf, want uw vaste contactpersoon bij Stenoro legt systematisch specifieke informatie van uw organisatie vast in een werkplan en doorlopend verslag.
  • Onze controllers beschikken over brede kennis en ervaring op financieel, administratief en fiscaal vlak. Door onze ervaring met soms zelfs vergelijkbare organisaties, beschikken wij al snel over uitgebreide kennis van uw organisatie. Hierdoor ontstaat voor u een onafhankelijk en vertrouwelijk klankboord waarmee u van gedachten kunt wisselen zonder dat dit doorsijpelt in uw organisatie. 
  • Onze dienstverlening kan in omvang of samenstelling meegroeien met uw onderneming. Ook uw tijdelijke behoefte aan capaciteit kan vlekkeloos worden opgevangen.

Aanvullende dienstverlening

Het is mogelijk de bovenstaande diensten uit te breiden met de verzorging van de gehele financiële administratie. Behalve de verwerking van boekstukken kunnen wij desgewenst tevens zorgdragen voor de facturering en herinnering van debiteuren.

Ook de loonadministratie kunnen wij in combinatie met de financiële administratie voor u uitvoeren.

Tenslotte verzorgen wij indien gewenst ook de jaarverslaggeving en fiscale aangiftes.

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe wij u van dienst kunnen zijn? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.