Jaarrekening

Home » Jaarrekening

Wij verzorgen (uiteraard) jaarrekeningen volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in Titel 9 Boek 2 BW.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het opstellen van jaarrekening volgens International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS vooral toegepast door organisaties met deelnemingen in verschillende landen. Voor de vergelijkbaarheid is het hanteren van dezelfde standaard beter dan verschillende nationale standaarden.

Ook hebben wij ruime ervaring met geconsolideerde jaarrekeningen en de processen om de hiervoor noodzakelijke gegevens te verzamelen.

Naast de jaarrekening verzorgen wij ook de verlichte elektronische deponering van publicatiestukken ten behoeve van rechtspersonen.

Wij maken voor deze dienstverlening onder andere gebruik van Infine.